Gumb Prenos v pripravo obračuna

Vrste prisotnosti in odsotnosti v ročni evidenci in registraciji so neodvisne od šifer vrst obračuna. Ob postavitvi sistema jih je treba prirediti šifram vrst obračuna, ki ustrezajo posamezni vrsti prisotnosti in odsotnosti.

Odpre se preglednica nastavitev prenosa :

 

Za vsako vrsto prisotnosti in odsotnosti, ki naj se prenese v pripravo obračuna, je treba vnesti šifro vrste obračuna iz obračuna plač :

Natisni