Urejanje podatkov o računih

Podatke o računu urejamo tako, da najprej v preglednici Računi označimo izbrani račun, nato pa kliknemo na gumb  - Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o izbranem računu. Podatkov računov, ki so bili izvoženi v knjigovodstvo (status Knjižen) ali niso znotraj knjižnega obdobja iz Nastavitev programa, ni možno spreminjati.

Natisni