Dnevnik

·      Tip spremembe: lahko izpišemo vsa osnovna sredstva in drobni inventar ne glede na tip spremembe ali samo izbrano spremembo. Izbiramo lahko med: Nabava, Sprememba vrednosti, Prenos, Sprememba nahajališča, Sprememba stroškovnega mesta, Sprememba stroškovnega nosilca, Sprememba referenta, Sprememba delovnega naloga, Izločitev, DDV, Račun, Inventurni manjko, Inventurni višek, Okrepitev, Oslabitev, AM, AK, AS, SP in Vse.

·      Datum od do: izpis lahko omejimo glede na obdobje spremembe. Program predlaga od začetka do konca leta iz nastavitev programa.

·      Datum knjiženja od.. do: izpis lahko omejimo glede na datum knjiženja spremembe.

·      Nahajališče od .. do: izberemo lahko od katerega do katerega nahajališča želimo izpis.

·      Stroškovno mesto od ..do: izberemo lahko od katerega do katerega stroškovnega mesta želimo izpis.

·      Konto od .. do: izberemo lahko od katerega do katerega konta želimo izpis.

·      Amortizacijska skupina .. do: izberemo lahko od katere do katere amortizacijske skupine želimo izpis.

·      Zbirno: þ pomeni, da se izpišejo samo zbirni podatki po spremembah. ¨ pomeni, da se izpišejo podatki po posameznih spremembah.

·      Zaporedje podatkov: Glede na izbrano se vam podatki razvrstijo v izpisu.

·      Naziv liste: vpišemo poljubno besedilo, ki se izpiše v glavi liste.

Natisni