Sprememba stroškovnih nosilcev

Pomembno:  Obdelava spreminja podatke stroškovnih nosilcev, zato pred obdelavo priporočamo arhiviranje baze trenutnega uporabnika.

Program uporabimo za spreminjanje šifer stroškovnih nosilcev, ko se celotni stroškovni nosilec preseli na nov stroškovni nosilec.

Ob zagonu programa se nam odpre preglednica šifranta stroškovnih nosilcev. Najprej vpišemo datum spremembe. To je datum, ko smo osnovna sredstva fizično selili med stroškovnimi nosilci.

 V preglednici je stolpec Nova šifra stroškovnega nosilca, ki ga izpolnimo pri tistih šifrah stroškovnega nosilca, kjer želimo spremembo.

Z aktiviranjem gumba Potrdi  bo program začel z delom.

Po končani obdelavi bo na kartici osnovnega sredstva zapis s tipom spremembe  »SN« na vneseni datum.

Obdelava nam bo spremenila podatke stroškovnih nosilcev na osnovnih sredstvih. Šifrant stroškovnih nosilcev ostane nespremenjen.

Natisni