Akontacije

V spodnjem delu okna Obračuni kliknemo na gumb . Gumb se aktivira šele po pripravi obračuna (v preglednici Obračuni se izpolni datum priprave). Odpre se spodaj prikazano okno.

·      Leto obračuna, Številka obračuna – izberemo, iz katerega leta in obračuna, bomo naredili poračun akontacije.

·      Šifra storitve za akontacijo – vpišemo šifro storitve, ki je bila uporabljena kot akontacija v zgoraj določenem obračunu.

·      Šifra storitve za poračun akontacije – vpišemo šifro storitve, ki jo uporabljamo za poračun akontacije.

·      Odjava obroka – polje obkljukamo, če želimo da nam program na računu prikaže razliko med količino storitve za akontacijo in storitve za poračun akontacije kot odbitek razlike. Storitev za poračun akontacije mora biti v tem primeru označena kot obrok (potrjeno polje Obrok na vnosnem oknu Storitve). OPOZORILO: Program izračunava samo razliko v količine, ne upošteva cene!

 

Poračun akontacije sprožimo s klikom na gumb Obračunaj. Postopek lahko ponovimo v enem obračunu lahko večkrat. Ko končamo, kliknemo na Zapri.

Natisni