Splošno

Na zavihku Splošno (Alt S) vnašamo naslednje podatke:

·      Šifra domače države - vpišemo šifro domače države oziroma jo poiščemo v šifrantu Države. Podatek je pomemben za pravilno pripravo poštnih naslovov. Na tem mestu lahko države tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Vnos podatka je obvezen.

·      Šifra privzetega jezikovnega področja – vpišemo šifro jezikovnega področja (jezika), ki se bo uporabljala kot privzeta pri pripravi računov oziroma jo izberemo v šifrantu Jezikovna področja. Na tem mestu lahko jezikovna področja tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Uporablja se pri kupcih, ki nimajo navedenega jezikovnega področja.

·      Šifra privzetega cenovnega področja - vpišemo šifro cenovnega področja (cenika) ki se bo uporabljala kot privzeta pri pripravi računov oziroma jo izberemo v šifrantu Cenovna področja. Na tem mestu lahko cenovna področja tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Uporablja se pri kupcih, ki nimajo navedenega cenovnega področja.

·      Šifra privzete gruče za popuste - vpišemo šifro gruče za popuste, ki se bo uporabljala kot privzeta pri pripravi računov oziroma jo izberemo v šifrantu Stranke – gruče popustov. Na tem mestu lahko gruče popustov tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Uporablja se pri kupcih, ki nimajo navedene gruče za popuste.

·      Šifra privzete knjižne skupine - vpišemo šifro knjižne skupine, ki se bo uporabljala kot privzeta pri pripravi novih računov/predračunov oziroma jo izberemo v šifrantu Knjižne skupine. Na tem mestu lahko knjižne skupine tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Vnos podatka ni obvezen.

·      Akcijski cenik - vpišemo šifro cenovnega področja (cenika) ki se bo uporabljala kot akcijski cenik pri pripravi računov oziroma jo izberemo v šifrantu Cenovna področja. Če je izpolnjen, se najugodnejše prodajne cene iščejo tudi na podlagi tega cenika. Na tem mestu lahko cenovna področja tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.

STRANKA UPORABNIK

·      Šifra - vpišemo šifro stranke uporabnika programa, ki predstavlja izdajatelja računa/predračuna, oziroma jo poiščemo v šifrantu Stranke. Na tem mestu lahko stranke tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.

·      Številka računa – vpišemo številko računa (transakcijskega, podračuna,…) uporabnika, ki se bo izpisovala na obrazcih računa/predračuna.

Podatki stranke (naslov, davčna številka, žiro račun in opomba – vnos podatkov o registraciji) se uporabljajo pri vzorčnih računih/predračunih.

KNJIŽNO OBDOBJE

Od/do datuma - vpišemo ali izberemo datum spodnje in gornje meje obdobja, v katerem je dovoljeno dodajati/spreminjati račune/predračune. Če od oziroma do datum ni izpolnjen potem obdobje navzdol oz navzgor ni omejeno.

DENARNE ENOTE

·      Šifra domače denarne enote - vpišemo šifro domače denarne enote, ki se bo uporabljala kot privzeta pri pripravi računov/predračunov oziroma jo poiščemo v šifrantu Denarne enote. Na tem mestu lahko denarne enote tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Uporablja se pri kupcih, ki nimajo navedene denarne enote.

·      Šifra tečajne liste - vpišemo šifro tečajne liste, oziroma jo poiščemo v šifrantu Tečaji – nazivi. Na tem mestu lahko tečaje tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.

·      Tečaj - vpišemo tip tečaja (N=nakupni, S=srednji, P=prodajni) oziroma ga lahko s klikom na gumb  izberemo iz seznama. Program ponudi S.

Navedene podatke potrebujemo za preračun zneskov iz tuje denarne enote v domačo denarno enoto.

 

·      Prodajni pogoji iz plačnika – označimo ali se bodo pri novem računu/predračunu predlagali prodajni pogoji (neto dnevi za zapadlost računa, odstotek rabata, prodajni cenik, denarna enota računa, jezikovna različica računa, knjižna skupina, popusti) iz plačnika  ali iz prejemnika  .

·      Kopije dokumentov v PDF – označimo ali želimo pri tiskanju računa/predračuna shranjevati kopijo dokumenta v PDF (Adobe Acrobat) obliki  ali QR3 (interni Quick Report) obliki .

·      Blokiraj uporabo skladiščnih artiklov – označimo ali želimo blokirati »ročni« vnos artiklov, ki se jim vodijo zaloge. V primeru izbora te blokade z artikli, ki se jim vodijo zaloge ne moremo: dodati nove vrstice računa/predračuna, spremeniti količine na obstoječih vrsticah, brisati vrstic računa/predračuna, brisati celotnih dokumentov s takimi artikli in ne kopirati dokumentov s takimi vrsticami v račune.

V spodnjem desnem kotu sta še dva podatka:

·      Prvi vnos – podatek pove datum in uro prvega vnosa podatkov v program ter operaterja iz prijave.

·      Popravil – podatek pove datum in uro zadnjega popravka oziroma vnosa podatkov v program ter operaterja iz prijave.

 

Natisni