Ročen vnos tečaja

V preglednici Tečaji kliknemo na gumb Vnesi zapis (Insert). Odpre se spodaj prikazano okno.

Denarna enota – vnesemo šifro denarne enote, za katero bomo vnašali tečaj.

Datum spremembe – vnesemo datum, od katerega dalje velja vneseni tečaj.

Nakupni, Srednji, Prodajni – izberemo vrsto tečaja.

Natisni