Priponka

Vsakemu izdelku lahko pripnemo dodatno priponko (dokument, risbo,…), ki se nahaja kjer koli na računalniku oziroma računalniškem omrežju (nismo omejeni na SAOP dokumentacijski sistem artikla).

Ob izbiri gumba  Izberi dokument se aktivira standardni »Windows« raziskovalec preko katerega lahko izberemo (pripnemo) poljuben dokument. V kolikor izbiramo dokument, ki se nahaja v mapi dodeljeni v skupno rabo, se pot do tega dokumenta zapiše z dolgim imenom računalnika (da do istega dokumenta lahko dostopamo tudi z drugih delovnih postaj). V kolikor pa se izbrani dokument ne nahaja v mapi, ki je dana v skupno rabo, se v pot zapiše ime diska na katerem se datoteka nahaja.

Z gumbom  Odpni priponko lahko priponko odpnemo. Z gumbom  Odpri dokument pa priponko odpremo (pogledamo).

Natisni