Vnos (spreminjanje) podatkov

Obdelavo po zaposlenih odpremo z gumbom -Vnesi zapis ali gumbom -Popravi zapis, ki se nahajata nad preglednico.

Šifra zaposlenega – vpišemo šifro zaposlenega ali ga izberemo iz šifranta Zaposlenih z gumbom .

EMŠO – podatek se samo prikazuje.

Natisni