Verzija 2019.13.001 z dne 4.10.2019

Dnevne obdelave – opominjanje

  • V oknu za pripravo opominov je možno izbrati poljubne gruče strank.
  • Popravljena je zahteva za digitalni podpis e-Opomina, in sicer je le-ta obvezen le v primeru, ko je ponudnik elektronske poti UJPNet, v ostalih primerih ni obvezen.
  • Na izpisih združenega opomina je naslov delne vsote za posamezno stopnjo opomina le 'SKUPAJ', brez dodatnega teksta.
  • V preglednici opominjanje je dodan nov podatek 'Uvožen v izvršbe' (da, ne). Postavke opomina z vrednostjo da ni možno preknjiževati na konte izvršbe iz opominov, temveč se take knjižbe pripravljajo iz obdelave izvršb (zadnja stopnja izterjave).

Natisni