Vzorci

V davčnem knjigovodstvu knjižimo podatke o vsakem prejetem ali izdanem računu v ustrezno knjigo, in sicer v Knjigo prejetih računov (obrazec P-RAČ), Knjigo izdanih računov (obrazec I-RAČ), Knjigo Uvoza (obrazec E-UVOZ), Knjigo prejetih računov za pridobitve blaga znotraj skupnosti (P-RAČ-P) in Knjigo izdanih računov za dobave blaga znotraj skupnosti (I-RAČ-D).

Vzorci nam olajšajo vpisovanje podatkov, saj nam ni treba vedno znova razmišljati, katere podatke moramo obvezno vpisati in katerih nam ni treba, oz. jih ne moremo ali ne smemo. Vsak vzorec ima svojo šifro in opis ter je prirejen neki vrsti računa. Ob pripravi vzorca označimo tiste stolpce v davčni knjigi, v katere bomo morali v programu obvezno vnesti podatke.

Natisni