Kako preverimo če so se nam tvorile evidenčne vknjižbe?

Kako preverimo če so se nam evidenčne vknjižbe res tvorile preden poknjižimo račun iz posrednega v neposredno knjiženje?
Ko poknjižimo celoten račun obveznost ali terjatev, davek, ter strošek ali prihodek, lahko v  posrednem knjiženju na novi vknjižbi označimo konto obveznosti ali terjatev, ter s pristiskom spodaj na gumb evid , se nam odpre tabela, ki nam prikazuje podatke o evidenčni vknjižbi. Pravilni zapis je obarvan bele barve.

Natisni