Povezava med Naročili kupcev in Odpremnimi nalogi

Naročila kupcev so v modulu Dobavitelji in kupci povezanana na Odpremne naloge in s tem je zahotovljeno sledenje in odpremljanje artiklov kupcem. Več v prilogi.

Povezava med Naročili kupcev in Odpremnimi nalogi

Natisni