Izvoz porabe brez odmikov

Če na vrsti prometa, ki predstavlja izdajo, izberemo  Izvoz podatkov, se nam odpre okno, ki omogoča pripravo podatkov o izdajah brez odmikov za knjiženje v program Dvostavnega knjigovodsva DK. Ob kliku se odpre okno Izvoz porabe brez odmikov.

Tip skladišča - Tip skladišča, za katerega se izvažajo podatki o porabi brez odmikov. Podatek se zapiše iz tipa skladišča vrste prometa iz filtra preglednice prometa.

Mesec in leto obračuna - vpišemo ali izberemo mesec, za kateri želimo izvoziti podatke o porabi brez odmikov. Predlaga se tekoči računalniški mesec. Leto se zapiše iz filtra preglednice prometa.

Privzeti konto zaloge - vpišemo ali izberemo privzeti konto zaloge. Vneseni konto zaloge se uporablja za artikle, ki v šifrantu artiklov nimajo izpolnjenega konta zaloge. Predlaga se zadnji vneseni podatek.

Področje – vpišemo ali izberemo mapo, v katero želimo odložiti izvožene podatke v datoteki z imenom PROMET.W-1.

Naziv liste - vpišemo naziv liste. Predlaga se zadnji vneseni podatek.

DIREKTNI IZVOZ – podatki se vnašajo samo, če je vzpostavljena neposredna povezava s programom Dvostavnega knjigovodstva in služijo  samodejnemu knjiženju v Posredno knjiženje.

·    Temeljnica DK – vpišemo oziroma izberemo temeljnico iz šifranta temeljnic Dvostavnega knjigovodstva

·    Dogodek DK – vpišemo oziroma izberemo dogodek iz šifranta dogodkov Dvostavnega knjigovodstva

Gumb  - Potrdi (Alt P) izvede pripravo podatkov za knjiženje v Dvostavno knjigovodstvo.

Gumb  - Opusti (Alt O) prekine pripravo izvoza porabe brez odmikov in vrnemo se v preglednico prometa.

Najprej se odpre okno Poraba brez odmikov, ki omogoča pregled pripravljenih vknjižb.

Z izborom  (Tiskanje), se nam odpre okno s predogledom liste Poraba brez odmikov, ki omogoča tiskanje podatkov pripravljenih za izvoz.

Z izborom  (Izvoz podatkov), se izpišejo podatki v datoteko z imenom PROMET.W-1 na izbrano področje. Če datoteka že obstaja, se podatki dodajo k obstoječim. Sledi prikaz predogleda protokola izvoza, ki ga lahko tudi natisnemo. Če smo v nastavitvah programa vzpostavili povezavo z Dvostavnim knjigovodstvom, se podatki samodejno knjižijo v posredno knjiženje DK.

 

Natisni