Verzija 2018.15.001 z dne 23.11.2018

  • Urejeno premikanje po zaposlenih v preglednici osnove zaposlenih JS
  • Omogočen prikaz vrst obračuna na zbirni rekapitulaciji.
  • Urejeno shranjevanje obrazca REK-1 v eRegistrator.
  • Podatek EMŠO je izločen iz tiskanja obračunskega lista za zasebnika.
  • V analizi virov financiranja ISPAP se ne prikazujejo aktivni zaposleni, ki imajo datum prekinitve pred izbranim datumom za analizo
  • Izpis salda BVP na obračunskem listu Običajno tiskanje
  • Dopolnitve izračuna regresa za LD. Pri izračunu obdavčitve sorazmernega dela regresa nad uredbo se upošteva tudi pretekle zaposlitve, ki segajo v tekoče leto.
  • Evidenca prisotnosti
    • Urejene pravice za dostop do OLAP analize priprave obračuna v primeru vnosa po organizacijskih enotah.

Natisni