Pregled po analitikah

Izpis se nahaja v meniju Izpisi in pregledi / Promet / Pregled po analitikah. Omogoča pregledovanje kontov, predvsem stroškov in prihodkov po posameznih analitikah tako, da se zaporedje podatkov ureja po želji uporabnika v trenutku pregleda. Urejene podatke pregleda lahko tudi izvozimo v Excelovo datoteko.

Z obdelavo lahko pripravimo:

Pregled kontov po Stroškovnih mestih in

Pregled kontov po Stroškovnih nosilcih.

Ob aktiviranju programa se nam odpre spodnje okno, kjer določimo kriterije, na podlagi katerih se nam bo oblikoval želeni izpis.

·      Letnica obr. leta - predlaga se nam leto iz nastavitev.

·      Obdobje od..do - določimo spodnjo in zgornjo mejo obdobja za katerega bi radi pregledovali podatke.

·      SM od..do - določimo stroškovna mesta za katere želimo oblikovati izpis.

·      SN od..do – določimo stroškovne nosilce za katere želimo oblikovati izpis.

·      Šifra referenta od..do - določimo referente za katere želimo oblikovati izpis.

·      Nalog od..do - določimo naloge za katere želimo oblikovati izpis.

·      Vrsta pregleda – z vrsto pregleda določimo po katerem tipu analitik bomo pregledovali podatke. Izbiramo lahko med pregledi po stroškovnih mestih  in stroškovnih nosilcih.

·      Konti od .. do - določimo konte za katere želimo pregled. V primeru, da želimo pregled za en konto vpišemo v obe polji isti konto.

 

 

Ko izberemo kriterije in kliknemo na gumb Potrdi se nam prikaže spodnje okno s podatki. S klikom na kvadratek (plus) poleg šifre analitike lahko podatke pregledujemo v globino. Rdeče obarvana analitika pomeni, da je to višja analitika in prikazuje vsoto nižjih analitik.

 

·      Gumb Izvoz – omogoča izvoz podatkov v Excelovo datoteko.

·      Gumb   razširi vse vrstice v razpredelnici.

·      Gumb   skrči vse vrstice v razpredelnici.

·      Gumb  z gumbom Naprej lahko pregledujemo podrobnosti vrstice na katero smo postavljeni (obarvana je modre barve). Podatke lahko pregledujemo v globino po posameznem kontu, stranki, …

·      Gumb   - z gumbom Nazaj se vrnemo v prvotno razpredelnico, kjer si lahko izberemo drugo analitiko, katero želimo pregledati v globino.

 

Pregled si lahko sami razvrstimo po želenem razporedu, zaporedje po katerih želimo priti do določenih podatkov. Postavimo se na kriterij (leto, SM , SN, Referent, ….) po katerem želimo dodatno razvrščanje, stisnemo ter držimo levi gumbek na miški, ter premaknemo polje v zgornji sivi del razpredelnice, po zaporedju po katerem želimo razporejanje. Zeleni puščici nam prikazujejo kam bomo naš kriterij uvrstili. Ko si izberemo kriterije lahko podatke po izbranih kriterijih pregledujemo v globino. Kriterije lahko poljubno dodajamo ter odstranjujemo.

 

Ko si uredimo podatke v razpredelnici jih lahko z gumbom za izvoz izvozimo.

Natisni