Prodaja

Na zavihku Prodaja (Alt D) vnašamo prodajne podatke o artiklu.

Garancija – vpišemo podatke o garanciji artikla.

Skupina popusta - vpišemo šifro skupine artikla oziroma jo poiščemo v šifrantu skupine popustov. Na tem mestu lahko skupine popustov tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.

Skupina 2. popusta - vpišemo šifro skupine artikla oziroma jo poiščemo v šifrantu skupine popustov. Na tem mestu lahko skupine popustov tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.

Skupina 3. popusta - vpišemo šifro skupine artikla oziroma jo poiščemo v šifrantu skupine popustov. Na tem mestu lahko skupine popustov tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.

Skupina 4. popusta - vpišemo šifro skupine artikla oziroma jo poiščemo v šifrantu skupine popustov. Na tem mestu lahko skupine popustov tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.

Skupina 5. popusta - vpišemo šifro skupine artikla oziroma jo poiščemo v šifrantu skupine popustov. Na tem mestu lahko skupine popustov tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.

Skupina provizij - vpišemo šifro skupine provizij oziroma jo poiščemo v šifrantu skupine prodajnih provizij. Na tem mestu tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo šifrant skupine prodajnih provizij.

Periodike - vpišemo šifro preiodike oziroma jo poiščemo v šifrantu. Na tem mestu tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo šifrant periodik.

Minimalna prodajna cena – vpišemo minimalno prodajno ceno za artikel.

Oznaka aktivnosti - izberemo oznako Da/Ne. Program ponudi Da.

Odstotek prodajne cene – vnesemo odstotek, ki se uporablja za predlog prodajne cene pri izračunu iz nabavne cene. Odstotek je lahko med 0 in 1000.

Odstotek maloprodajne cene – vnesemo odstotek cene, ki se uporablja za predlog maloprodajne cene pri izračunu iz nabavne cene. Odstotek je lahko med 0 in 1000.

Rabatni izračun TDR – če je izbrana ta kljukica, potem se v TDR pri prejemih izračna kalkulacijo tega artikla na rabatni način, ne glede na nastavitve TDRja.

Dovoljeno spreminjanje PC centralnega cenika – če je potrjeno, potem se v TDR pri prejemih lahko določi prodajno ceno, tudi če je centralno vodenje cen in velja zapora spreminjanja PC. Opcija se uporablja pri izgradnji kalkulacije na dokumentih prejema v modulu TDR, ko imamo centraliziran sistem cen za več poslovalnic.

Dovoljeno spreminjanje MPC centralnega cenika – če je potrjeno, potem se v TDR pri prejemih lahko določi maloprodajno ceno, tudi če je centralno vodenje cen in velja zapora spreminjanja MPCD. Opcija se uporablja pri izgradnji kalkulacije na dokumentih prejema v modulu TDR, ko imamo centraliziran sistem cen za več poslovalnic.

Ohrani maržni način – če je potrjeno, potem se v TDR pri prejemih prodajne cene izračunavajo iz nabavne cene na maržni način, tudi če je centralno vodenje cen in velja zapora spreminjanja cen. Opcija se uporablja pri izgradnji kalkulacije na dokumentih prejema v modulu TDR, ko imamo centraliziran sistem cen za več poslovalnic.

Natisni