Avansni račun

Če stranka plača na osnovi predračuna in bo dobila blago v drugem davčnem obdobju, moramo stranki izstaviti avansni račun.

 

 

Postopek je: najprej izpolnimo zavihek splošno

 

 

 

S pomočjo gumba specifikacija avansa ki se nahaja desno nad okvirčkom za opis, lahko vpišemo tudi specifikacijo.

 

 

Iz preglednice izberemo  številko predračuna

 

In potrdimo

 

Če je bil avans samo delen vpišemo vrednost ki je bila plačana brez DDVja v ceno in se v specifikaciji vpiše delež avansa, ki je bil plačan

Če pa vpisujemo v polje CENA vrednost, ki nam jo je stranka nakazala z vključenim DDVjem imamo možnost preračuna preko gumba IZRAČUNAJ, ki je zraven polja cena

 

 

Ko pritisnemo na gumb izračunaj se nam pojavi okno, kjer moramo popraviti polje Denarna enota RAČUNA z DDV. Tu vpišemo znesek, ki nam ga je stranka plačala. V tem primeru, bo program sam pravilno preračunal osnovo.

 

in potrdimo.

 

Program je sam preračunal osnovo.Sedaj vrstico poknjižimo, potrdimo račun.

Tak avansni račun potrdimo in pošljemo stranki.

Natisni