Preglednice artikel

Zaporedje nivojev izbranega prikaza:

preglednica »Stanje zalog – artikli«; prikažejo se podatki za vse artikle

preglednica »Stanje zalog – serije«; prikažejo se podatki o serijah za izbrani artikel

Natisni