Pomembni napotki za izvoz nakazil na TRR

Program upošteva nakazila, ki so imela pred izvedbo obračuna v šifrantu Zaposlenih označeno vrsto nakazila "TRR - posredno na poravnalni račun". Nakazil z oznako "TRR - neposredno" ne upošteva, ker se ta nakazila izplačajo z ločenim plačilnim nalogom.

 

Poravnalni račun na katerega se izvaja nakazilo program določi tako, da izmed računov stranke banke TRR (ki je razvidna na Bančnih računih zaposlenega) poišče tistega, ki je v šifrantu strank označen kot "poravnalni". Iz tako določenega poravnalnega računa določa šifra banke (ki je del poravnalnega računa), od katere je odvisno, v katero datoteko bodo umeščeni podatki določenega nakazila (če izvažamo ločeno po poravnalnih računih).

Natisni