Verzija 2019.10.001 z dne 02.08.2019

  • Pri podpisovanju potnih nalogov se uredi, da je digitalni podpis viden na dokumentu pri zadnjem potrjevalcu.

Natisni