Blagajniki v Blagajniškem poslovanju

Z verzijo 2017.10.001 smo v modul Blagajniško poslovanje pod Ostali šifranti dodali blagajnika, ki je skupen vsem modulom iCentra (enak šifrant, kot ga uporabljajo trgovinski moduli). Blagajnik je oseba, ki izdaja prejemke in izdatke, ter dela z gotovino.

Blagajniki v Blagajniškem poslovanju

Natisni