Prejemanje podatkov

Program deluje neodvisno od odstalih programov in deluje avtomatsko.

Kdaj se nekaj knjiži oz. obdeluje je vidno tako, da se spremni ikona programa v opravilni vrstici. Komercialist v bistvu sploh ne zazna kdaj so bili novi podatki. On lahko gre samo pogledati ali v izbrani knjigi obstajajo nova naročila. Če obstajajo nova naročila potem jih obdeluje po standardnem postopku za obdelavo naročil kupcev. Datoteke z obdelano vsebino se potem preimenujejo,da jih slučajno ne izgubimo. Originalne datoteke pa se izpraznijo. Originalne datoteke imajo naslednja imena Izme_nar.sdf, Osnova_n.sdf in Postavke.sdf. Kopije pa imajo enaka imena dodana še z datumom in časom obdelave.

Program RIP2NDK pa tudi pripravi datoteke za hiter odgovor za kupca, da smo naročila sprejeli. To naredi tako, da pripravi v isto mapo, kjer so bile originalne datoteke nove datoteke z odgovorom, ki jih program za komunikacijo potem pošlje nazaj k kupcu. Ime datoteke je S9999999.RS1, pri čemer je 9999999 številka naročila kupca, ki se je formiralo na podlagi obdelave.

Ob obdelavi pa program pripravlja posebno sledilno datoteko RIP2NDK.LOG v kateri zapisuje kaj je naredil, ter, če je pri uvozih prišlo do morebitnih napak (ne obstajajo šifre strank, artiklov,…).

Primer takega zapisa:

Začetek 14.4.2005 8:09:51

 Uvoz v naročila

Te stranke ni v šifrantu!

Izme_nar.sdf -prenešeno 0

Ne obstaja stranka-Program prekine uvoz tega dokumenta

Konec 14.4.2005 8:09:51

*****************************

Začetek 14.4.2005 11:38:02

 Uvoz v naročila

Izme_nar.sdf -prenešeno 3

Osnova_n.sdf -prenešeno 4

postavke.sdf -prenešeno 29

Formirana:c:\testna\S0000006.RS1

Formirana:c:\testna\S0000007.RS1

Formirana:c:\testna\S0000009.RS1

Formirana:c:\testna\S0000008.RS1

Konec 14.4.2005 11:38:48

*****************************

Začetek 14.4.2005 11:58:07

 Uvoz v naročila

Izme_nar.sdf -prenešeno 3

Osnova_n.sdf -prenešeno 4

postavke.sdf -prenešeno 29

Formirana:c:\testna\S0000010.RS1

Formirana:c:\testna\S0000011.RS1

Formirana:c:\testna\S0000013.RS1

Formirana:c:\testna\S0000012.RS1

Konec 14.4.2005 11:58:45

*****************************

Natisni