Verzija 2021.06.001 z dne 26.4.2021

  • Knjiženje – delovni nalogi; v primeru kadar je delovni nalog prenesen v kontrolne naloge prevzema procesa ali medfazne kontrole, je sprememba tehnologije (tehnološki postopek, tehnološka sestavnica) delovnega naloga onemogočena. V primeru vklopa varnostnega sistema »VRP - DELOVNI NALOGI, spreminjanje tehnologije nalogom prenesenim v QM – prepovedano« se operaterju (skupini operaterjev) sprememba tehnologije vseeno omogoči.
  • Knjiženje – delovni nalogi; na zavihku »Dokumenti« je dodana nova pasica »Pokalkulacija«. Kadar se za delovni nalog izpiše pokalkulacija (pogoj je izpis pokalkulacija samo za en delovni nalog) potem se izpis avtomatsko pripne na omenjeno pasico v delovnem nalogu.
  • Šifranti – materialno-tehnološka sestavnica; pri klicanju tehnološkega postopka »iz artikla« v primeru, da zanj že obstaja sestavnica, se po obvestilu, da sestavnica že obstaja ne izbrišejo podatki operacij/sestavin na že izdelani sestavnici.
  • Izpisi – Kalkulacija po standardni kosovnici; urejeno prikazovanje podatka »nepopolna kalkulacija« na izpisu v preglednico.

 

Natisni