Zgled za dodajanje pogodb v šifrant

Pogovorno okno za vnos podatkov o novi pogodbi odpremo, če kliknemo na gumb Vnesi zapis (Insert). Podatki, ki jih vnesemo za posamezno pogodbo so naslednji:

Natisni