Obračun konec meseca

Konec meseca se vrši še obračun, v katerega so vključeni:

·      vsi prijavljeni obroki posameznika in

·      vsi neprijavljeni koriščeni obroki posameznika.

 

Uporabniški modul OST – kuhinjski pult je namenjen brezgotovinskemu plačevanju (UPN, trajniki) prehrane v menzi ali restavraciji podjetja na registrirnih terminalih z uporabo identifikacijskih kartic.

Pri obračunu program lahko upošteva tudi subvencioniranje toplega obroka. Zakon o subvencioniranju dijaške prehrane (ZSDijP) opredeljuje financiranje toplega obroka s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKS). Program OST pripravi račune tako, da se v primeru koriščenja toplega obroka, ki je bil tudi prijavljen (naročen), obračuna subvencija za storitev topli obrok tistim otrokom, ki imajo to določeno.

Opozorilo za datum opravljanja od do! Pri pripravi obračuna s storitvami se prepišejo podatki o storitvah, ki so označene kot obrok (polje Obrok na vnosnem oknu Storitve je potrjeno) iz evidentiranih prijavljenih in koriščenih obrokih od Datuma opravljanja storitve od - Datuma opravljanja storitve do. V primeru, da vodite obroke z evidenco sprememb, potem se izračuna tudi število odjav in zamenjav menijev, če je tako nastavljeno (če je vnesena povezana storitev).

Natisni