Verzija 2018.15.004

Odpravljena pomanjkljivost pri pripravi datoteke REK-1 za vrsti dohodka 1151 in 1152

Natisni