Zavihek Dnevnice

 

Razdelek Dnevnice SLO :

Nad 6 do 8 ur – šifra dnevnice za trajanje nad 6 do 8 ur

Nad 8 do 12 ur – šifra dnevnice za trajanje nad 8 do 12 ur

Nad 12 ur – šifra dnevnice za trajanje nad 12 ur

Nastavitve v tam razdelku se uporabijo pri pripravi obračuna potnega naloga, ko program sam predlaga število in vrste dnevnic glede na trajanje potovanja.

Razdelek Dnevnice v tujini:

V tem razdelku so podatki za obračun dnevnic za potovanja v tujini. Program predlaga odstotke, na koliko se zmanjša dnevnica glede na trajanje in zagotovljene obroke.

Nad 6 do 8 ur – v stolpcu Zmanjšana se vnese delež cele dnevnice za potovanje nad 6 do 8 ur. Program prvič predlaga 25.

Nad 8 do 12 ur – šifra dnevnice za trajanje nad 8 do 12 ur

Nad 12 ur – šifra dnevnice za trajanje nad 12 ur

V stolpcih "Zmanjšanje zaradi zagotovljenih obrokov" vnesemo podatek, za koliko se dnevnica zmanjša, če so na potovanju zagotovljeni eden, dva ali vsi obroki. Število pripadajočih obrokov je odvisno od trajanja potovanja, tako se dnevnica nad 6 do 8 ur zmanjša pri zagotovljenem enem obroku, zato se vse tri stolpce vnese enak podatek. Za preostali dve dnevnici se odstotki razlikujejo glede na število obrokov. V primeru zagotovljenih obrokov se dnevnica zmanjša vneseno število odstotkov. Po prvi instalaciji program predlaga zmanjšanje 80 % za dnevnico nad 6 do 8 ur za vse kombinacije, za dnevnico nad 8 do 14 ur pa 15 za en obrok, 40 za dva in 80 za vse in 10, 35 in 80 % za dnevnico nad 14 ur. Te nastavitve se uporabijo pri obračunu, če za pripadajočo dnevnico v šifrantu niso izpolnjene drugačne nastavitve in označene kot privzete.

Natisni