Konti

Šifrant Kontni plan je preglednica, ki prikazuje podatke o kontih, tako kontih za zaloge kot tudi o kontih porabe, ki se uporabljajo pri izdajah. Vnašanje, popravljanje, brisanje ter izpisovanje šifranta kontov, so natančneje prikazani v Šifrantu Kontni plan.

Natisni