Vnos nove operacije

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Standardne tehnološke operacije, kamor vpišemo šifro operacije.

 • Šifra – vnos šifre operacije.
 • Naziv standardne operacije – vnos naziva operacije.
 • Oznaka aktivnosti – označimo ali je operacija aktivna (Da) ali neaktivna (Ne). Neaktivnih operacij ne moremo dodajati na operacije tehnoloških postopkov.
 • Vrsta operacije – izbira vrste operacije, izbiramo lahko med: na enoto, za nalog, za enot. V kolikor je čas trajanja operacije neodvisen od količine izdelka (velja za nalog) izberemo tip za nalog, v kolikor je čas odvisen od posamezne enote izdelka izberemo na enoto, v kolikor gre za skupinsko (batch) operacijo izberemo za enot.
 • Za enot – vnos količine za katero velja operacija tipa za enot. Npr., v kolikor na stiskalnici izsekamo 20 enot izdelka na enkrat, potem na tem mestu vnesemo število 20.
 • Samodejna prijava v pokalkulacijo DN – vklop te opcije pomeni, da se taka operacija ne bo prijavljala skozi delo delavcev (ali zajem podatkov na delovnem mestu) ampak se bo normirani čas operacije samodejno prenesel na pokalkulacijo delovnega naloga, ko se bo delovni nalog zaključil.
 • Čas priprave – vnos časa priprave operacije (v urah). Čas priprave je vedno mišljen kot potreben čas priprave na izvedbo operacije za celotno količino izdelka, torej ni odvisen od količine izdelka. Z gumbom  »Čas« lahko vnašamo količino operacije v urah, minutah in sekundah.
 • Čas izdelave/količina koop. – vnos časa izdelave operacije (v urah). Z gumbom  »Čas« lahko vnašamo količino operacije v urah, minutah in sekundah. V primeru kooperantske operacije vnos količine za katero velja »cena storitve«.
 • Zamik med operacijami – izbira tipa zamika (prehoda) med izvajanjem operacije glede na predhodno operacijo. Izbiramo lahko med naslednjimi zamiki: istočasno kot prejšnja, časovni zamik, količinski zamik, po zaključku prejšnje.
 • Časovni zamik – vnos časovnega zamika pričetka operacije, vnaša se le v kolikor je bil izbran tip zamika časovni zamik. Vnos časa lahko na lažji način (v obliki HH:MM:SS) vnesemo preko gumba »Čas«.
 • Količinski zamik – vnos količinskega zamika pričetka operacije, vnaša se le v kolikor je bil izbran tip zamika količinski zamik.
 • Šifra delovnega mesta – vnos šifre (izbire) delovnega mesta, ki izvaja operacijo.
 • Število delavcev – vnos števila delavcev, ki hkrati izvaja operacijo
 • Skupinska operacija – možen vnos samo kadar je število delavcev več od 1 in je tip obračuna »norma«. V kolikor je vklopljeno se izračun dosega norme v delu delavca izračunava tako, da se prijavljena količina poveča za število delavcev.
 • Šifra delovne postaje – vnos šifre (izbire) delovnega postaje, na kateri se izvaja operacijo.
 • Šifra kooperanta – izbira stranke (kooperanta), ki izvaja operacijo (izbira podatke je možna le, če ni izpolnjen podatek o delovnem mestu in/ali delovni postaji).
 • Enota za kooperacijo – vnos ali izbira enote mere v kateri se bo vnašal strošek kooperacije. Podatek se lahko vnaša le, če je izbran kooperant.
 • Cena storitve – vnos cene (stroška) storitve v domači denarni enoti. Podatek se lahko vnaša le, če je izbran kooperant.
 • Artikel – v primeru kooperantske operacije lahko povežemo operacijo z artiklom, ki bo predstavljal to operacijo. Na ta način lahko za operacije določimo cene preko cenikov. V kolikor se artikel vnese, se polje cena storitve zapre za ročni vnos.
 • Točke – v primeru uporabe modula SDD – Spremljanje dela delavcev lahko na tem mestu vnesemo število točk, ki jih delavec prejme pri izvedbi operacije na eni enoti izdelka.
 • Zahtevnost – podatek je aktiven le, če je v nastavitvah programa izbrana opcija kalkulacije po Z – zahtevnost operacijali pa je vklopljena opcija »Zahtevnost operacij po zaposlenih«. V tem primeru je obvezen podatek na operaciji (razen pri kooperantski operaciji). Vnesemo (izberemo) šifro zahtevnosti operacije.
 • Skupina - izberemo lahko skupino standardne operacije.
 • Tip obračuna – izbiramo lahko med tipom obračuna »norma« in »režija«, v primeru izbire »režija«, se v delu delavca operacija vedno upošteva kot 100% doseg norme ne glede na dejanski čas primerjan s predvidenim časom.
 • Priponka – možnost dodajanja priponke iz dokumentnega sistema eRegistrator.
 • Opombe – vnos poljubne opombe operacije.

Natisni