Priprava podatkov za glavno knjigo

·      Blagajna – izberemo blagajno, ki jo želimo prenesti v glavno knjigo.

·      Številka dnevnika od do – izberemo številko dnevnika, ki ga želimo prenesti.

·      Knjiženje v obdobje – če damo Izbrano, sami izberemo obdobje, v katerega se bo knjižilo. V primeru da izberemo Iz datuma, potem se obdobje samo vpiše iz datuma blagajne.

·      Temeljnica –če izberemo Nastavitve, v naslednjem polju določimo na katero temeljnico se bo knjižil promet.

·      Stroškovno mesto – lahko vpišemo stroškovno mesto.

·      Stroškovni nosilec – lahko vpišemo stroškovni nosilec.

·      Referent – lahko vpišemo referenta.

·      Dogodek – vpišemo dogodek.

·      Operater – lahko vpišemo operaterja.

 

 

Natisni