Obračun bonitet

S to obdelavo je omogočen obdobni  obračun doseženih točk s karticami zaupanja. Za kupce se nakupi s karticami zaupanja nabirajo v posebnem prometu, s to obdelavo pa imamo možnost pretvoriti te točke v znesek bonitet (vrednostne bone), katere lahko potem stranke koristijo ob gotovinskem nakupu. Ta obdelava po pretvorbi točk v vrednosti tudi izniči točke po posamezni stranki, seveda v okviru izbora ob zagonu obračuna bonitet. Obračun lahko izvajamo samo za določeno obdobje in za določene stranke. Lahko pa obračunamo vse stranke nekega obdobja. Ob kliku na ikono se odpre okno z nastavitvami obračuna.

  • Datum - vpišemo oziroma izberemo obdobje, za katerega želimo obračunati bonitete.
  • Stranke od do – vpišemo, če želimo obračun samo za določene stranke.
  • Datum obračuna – vpišemo oz. izberemo datum, za katerega velja obračun. Ponavadi je to konec nekega obdobja zbiranja točk in je tudi enak »datumu do« iz prejšnjega filtra.
  • Po potrditvi se najprej prikaže opozorilo iz zahteva po potrditvi obdelave: »Vrednosti se bodo zapisale v posebno tabelo vrednostnih bonov. Potrditev obračuna bonitet.«

  • Po tej potrditvi se ponovno odpre okno za ponovno potrditev, saj obdelava pomeni, da zaključujemo obdobje zbiranja in pretvarjamo točke v vrednosti: »Ponovna potrditev obdelave obračuna bonitet.«

  • Če potrdimo, program nadaljuje, če ne, nas vrne v izborno okno.
  • Ko je obdelava končana, potem lahko izpisujemo vrednostne bone, s katerimi lahko kupci uveljavljajo bonitete ob gotovinskih nakupih. Po tej obdelavi se točke, ki so jih stranke dosegle v obračunanem obdobju, izničijo tako da se zbiranje točk začne od 0. Seveda se točke izničijo samo za tiste kupce in obdobje, katere smo izbrali v nastavitvenem ekranu za obračun bonitet.

Natisni