Uvoz sestavnic iz besedilne datoteke

Podatke Sestavnic uvozi iz besedilne datoteke. Odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni uvoz.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri uvozu.

Uvozna datoteka – vnesemo ali izberemo datoteko, v kateri imamo podatke o sestavnicah. Pri določanju poti si pomagamo s klikom na gumb . Odpre se novo okno, kjer postopoma določimo pot do mape. Podatek se ohrani in se naslednjič predlaga.

Konverzija iz – izberemo ustrezno konverzijo glede na kodno tabelo znakov, katero imamo nastavljeno v računalniku. Na voljo imamo: 852 (LATIN 2), WIN 1250 in PC NOVA.

Način prenosa – imamo tri možnosti:

·      Dodajanje in popravljanje zapisov: obstoječe pozicije sestavnic popravi, nove doda.

·      Samo dodajanje zapisov: doda samo nove pozicije sestavnic.

·      Prekrijemo obstoječe stanje: briše obstoječe pozicije sestavnic in doda pozicije iz uvoza. Pred tem se izpiše še opozorilo: »Trenutno zapisani podatki za izbranega uporabnika se bodo prekrili s podatki novega prevzema. Želite nadaljevati z delom? Da/Ne.«

Natisni