Zavihek Obroki

Ta zavihek je namenjen delitvi računa na obroke. Ob pritisku na gumb 'Obroki' na zavihku 'Račun' ali na gumb 'Razdeli obroke' na tem zavihku se nam odpre vnosno okno z možnostjo vnosa želenega števila obrokov.

 

·      Število obrokov: program sam predlaga 1, lahko vpišemo poljubno celo število.  Znesek računa se bo razdelil na vpisano število obrokov.

 

·      Datum zapadlosti: program sam za vsak obrok datum zapadlosti glede na datum zapadlosti računa. Prvi obrok ima datum zapadlosti računa, vsak naslednji obrok pa ima mesec povečan za 1.

·      Znesek: Znesek obroka je izračuna iz zneska računa in števila obrokov. Znesek posameznega obroka lahko popravimo in program nam bo omogočil, da se preostali obroki preračunajo na nove zneske.

·      % obroka: Program nam sam izračunava % zneska obroka v skupnem znesku računa. Če pri obroku % spremenimo nam bo program preračunal nov znesek obroka ter omogočil preračun preostanka obrokov na nove zneske in %.

·      Model sklica: Predlaga se iz računa in ga lahko za posamezen obrok spremenimo.

·      Sklic na številko: Predlaga se iz računa in ga lahko za posamezen obrok spremenimo. Če uporabimo model sklica 00 potem se nam pri vsakem naslednjem obroku v sklic doda številka obroka.

 

·      Gumb 'Briši obroke': S pritiskom na gumb se nam brišejo vsi obroki računa.

·      Gumb 'Razvrsti po datumu' : S pritiskom na ta gumb se nam obroki razvrstijo po datumu zapadlosti.

·      Gumb 'Zapis obroka v PP': S pritiskom na gumb se nam za vsak obrok pripravi plačilni nalog. Ali se bo odpiralo okno plačilnega naloga ali ne je odvisno od nastavitev.

 

Natisni