Verzija 2019.01.001 z dne 04.01.2019

Proračun - Prerazporeditve – gumb vnesi zapis
Ob vnosu prerazporeditve dodana kontrola na obstoj razloga prerazporeditve. V kolikor ni vnesen nadaljevanje ni mogoče.

Natisni