Stroškovna mesta

Šifrant Stroškovna mesta je preglednica, ki prikazuje stroškovna mesta, ki jih uporabljamo pri poslovanju.

 

-    Šifra –  vpišemo šifro SM

-    Naziv  –  vpišemo naziv SM

-    Šifra višjega SM –  ob kliku na gumb  se nam odpre šifrant SM. Na omenjenem mestu po potrebi izberemo šifro višjega SM. Vnos podatka ni obvezen.

-    Opomba

Na gumbu  , ki se nahaja v levem kotu vnašamo še podatke kot so npr. Naslov SM, Tel. fax,..

Natisni