Brisanje statusa DN

Statuse DN brišemo tako, da najprej v preglednici Statusi DN označimo izbrani zapis, nato pa kliknemo na gumb  - Briši zapis (Delete). Odpre se okno Potrdi.

Z »Da« izbrišemo Status.

V kolikor je status že v uporabi (se že nahaja v delovnih nalogih) brisanje ni mogoče. Pojavi se naslednje obvestilo:

Natisni