Verzija 2017.05

 • Funkcija »Prenos« na preglednici delovnih nalogov sedaj omogoča izvajanje prenosa med skladišči za več izbranih delovnih nalogov hkrati. Poleg tega se lahko prenos izvaja direktno v promet materialnega skladiščnega poslovanja (kot do sedaj) ali pa v odpremni nalog programa dobavitelji in kupci:
  • V primeru, da je v nastavitvah programa vklopljena »povezava WMS« potem se prenos knjiži v odpremni nalog NDK, drugače v promet MSP.
  • Na knjigo delovnih nalogov smo dodali nov podatek: vrsta prometa prenos, ki se potem predlaga pri knjiženju prenosa.
  • Na preglednici vrstic (pred knjiženjem prenosa) lahko sedaj za posamezno vrstico spremenimo tudi skladišče »iz«.
 • Odpravljenih nekaj težav na knjiženje - kooperacija:
  • Na prejemu iz kooperacije se ne more več spreminjati podatka o izdani količini.
  • Kontrola ali izdana/prejeta količina operacije ustreza celotni količini izdelka se izvaja po množenju preko gumba F6 in ne prej.
  • Zaključenih izdaj v kooperacijo se sedaj ne da več brisati (prej se je v določeni kombinaciji to še dopuščalo).

Natisni