Gospodarstvo - Knjiženje oproščenih prispevkov

Na podlagi 4. točke Uvoda v slovenske računovodske standarde 2016 (Uradni list RS, št. 95/15, 74/16, 23/17, 57/18 in 81/18) je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na svoji seji 10. aprila 2020 sprejel: Pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 15

RAČUNOVODSKO IZKAZOVANJE DRŽAVNIH POMOČI ZARADI COVID-19

Iz tega izhaja priporočilo knjiženja oproščenih prispevkov na ločenem analitičnem kontu v okviru konta 768 z nazivom Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki (državna podpora zaradi COVID-19).

Gospodarstvo - Knjiženje oproščenih prispevkov

Natisni