verzija 2017.10.001 z dne 18.08.2017

Šifranti BP

 • Blagajne: umaknjen je podatek Blagajnik. Posledično je sprememnjena
  • priprava otvoritve blagajne tako, da program vpraša, kateri blagajnik bo pripravil dokument za otvoritev blagajne
  • uvoz podatkov tako, da se podatek blagajnik ne uvaža več
  • izpis šifranta blagajnikov tako, da se blagajnik ne izpisuje več in na izpis so dodane vse analitike, ki so določene na blagajni
 • Umaknjen je šifrant Blagajniki.

 

Ostali šifranti

 • v modul je vgrajen šifrant Blagajniki, ki je skupen vsem modulom iCentra (enak šifrant, kot ga uporabljo trgovinski moduli, obdelave za davčno potrejevanje računov...). Vpogled v šifrant je vezan na varnostni sistem "BP - Ostali šifranti - Blagajniki"

 

Knjiženje

 • preglednica
  • podatek Blagajnik nad preglednico je umaknjen in prenesen na posamezen dokument blagajne.  
  • kolona Veza: v primeru, da je na dokumentu samo ena vrstica, ki je vezana na dokument zapiran preko odprtih postavk DK, potem se v koloni Veza prikaže podatek iz vrstice dokumenta iz polja Veza. Če je takih postavk na dokumentu več, se prikaže "Več vez", sicer je polje prazno. 
 • Vnesi zapis - dopolnjena funkcionalnost tako, da se na nivoju dokumenta določa šifro in naziv blagajnika. Šifra blagajnika je neobvezen podatek, naziv blagajnika pa je obvezen podatek. V primeru, da izberete šifro blagajnika iz šifranta, vam bo program ponudil naziv blagajnika vpisan v šifrantu. Če imate blagajnke v šifrantu urejene tako, da so povezani z operaterjem, vam bo modul ponudil ustreznega blagajnika. To vam pohitri vnos podatkov. Če je uporaba blagajnika 'zaščitena' z geslom, bo potrebno vpisati še geslo. Naziv blagajnika lahko naknadno spremenite. Za obstoječe dokumente (nastale pred to verzijo) se ob instalaciji uredijo podatki tako, da se za vpisano šifro blagajnika na posameznem dokumentu zapiše naziv blagajnika.
 • Uredi zapis - gumb Potrdi: v primeru, da je na dokumentu samo ena vrstica, ki je vezana na dokument zapiran preko odprtih postavk DK, potem se v polje Veza dokumenta prepiše podatek iz vrstice dokumenta iz polja Veza.
 • Uredi zapis - na zavihku Vrstice dokumenta - Uredi zapis:
  • na devizni blagajni spremenjen vrstni red polj tako, da so najprej polja vezana na vrednosti v denarni enoti blagajne in nato polja vezana na vrednost v domači denarni enoti
  • polje Datum tečaja na devizni blagajni se
   • ob vnosu nove vrstice dokumenta predlaga datum tečaja enak datumu dokumenta. v primeru, da na vpisan datum dokumenta ni vpisan tečaj denarne enote blagajne, se pojavi desno od polja informacija, na kateri datum imamo vpisan tečaj. 
   • ob izhodu iz polja Datum tečaja vedno prepiše v polje Tečaj tečaj iz šifranta Tečaji.
  • polje Tečaj na devizni blagajni: v primeru, da se predlagani tečaj glede na vpisan Datum tečaja ročno spremeni, se desno od polja Tečaj pojavi opozorilo z informacijo o tečaju vpisanem v šifranu tečajev. OPOZORILO: če se ponovno postavite v polje Datum tečaja in zapustite polje, se bo tečaj ponovno prepisal iz šifranta Tečaji.
  • urejeno je vrstni red pri premikanju po podatkih s pomočjo tipkovnice (vrstni red za Konto, SM, SN...)
 • gumb Zaključek - Zaključek blagajne: funkcionalnost je dopolnjena tako, da se določi blagajnika z izbiro iz šifranta, ki dela zaključek blagajne (dnevnik).
 • Tiskanje
  • na vseh izpisih, kjer se prikaže naziv blagajnika, se le ta izpisuje iz posameznega dokumenta.
  • na vseh nastavitvah za izpis, kjer je mogoča izbira od do blagajnika, lahko izbiro omejite glede na star šifrant Blagajniki (npr. 0000001) ali pa z izbiro iz skupnega šifranta Blagajniki (npr. BLAG).
  • Dokument: vzorec BP_Dokumenti je urejen tako, da se
   • v glavi dokumenta v polju Vezni dokument prikaže: v primeru, da je na dokumentu samo ena vrstica, ki je vezana na dokument zapiran preko odprtih postavk DK, potem se v koloni Veza prikaže podatek iz vrstice dokumenta iz polja Veza. Če je takih postavk na dokumentu več, se prikaže "Več vez", sicer je polje prazno. 
   • v primeru, da je na en dokument vezanih več vrstic z zapiranji iz odprtih postavk DK, potem se na teh vrsticah dokumenta zapiše ustrezen Vezni dokument posamezne vrstice.
  • Dnevnik, Kontrolni dnevnik: v koloni Konto se prikaže konto iz postavke dokumenta, če je na postavki vpisan, sicer iz šifranta prejemkov/izdatkov.
  • ​Obrazec UPN - Saop vzorec UPNQR obrazec: premenjena velikost UPNQR kode.

Natisni