Uporaba šifranta odvisnih stroškov

V Materialnem skladiščnem poslovanju je na voljo nov šifrant Odvisnih stroškov na osnovi katerega so na voljo podatki v analizi.

Več na spodnji povezavi:

Uporaba šifranta odvisnih stroškov

Natisni