Priprava obrazcev M-1, M-2 in M-3 preko portala e-VEM

Kako urediti nastavitve in tako omogočiti pripravo in oddajo M obrazecev preko portala e-VEM.
Navodila za delo v iCentru:

M-obrazci

Natisni