Vnos vrst obračuna za C223 in C070 (delo v tveg.razmerah ter pos. obremenitve)

Za obračun dodatka za delo v tveganih razmerah ter dodatka za nevarnost in posebne obremenitve vrste obračuna dodate oziroma preverite po tem navodilu.

Vnos vrst obračuna za C223 in C070

Natisni