Splošno

Na zavihku Splošno (Alt S) vnašamo: stran knjiženja (B=breme, D=dobro) in spremembo predznaka (D=spremeni znesku predznak, N=ohrani predznak zneska) oziroma ju s klikom na gumb  izberemo iz seznama. Označimo lahko ali se pri knjiženju uporabljajo analitike  ali ne  (analitike so: stroškovno mesto, Stroškovni nosilec, Delovni nalog in Referent).

Pri izvozu podatkov za KMP [DOS – knjigovodstvo za mala podjetja) nastavitev analitike pri kupcih in avansih nima pomena, saj se za datoteko Racuni.p-1 prenaša vedno samo šifra analitike.

Pri knjižbah na realizacijo, rabate, zaokrožitve, DDV in avans DDV lahko označimo ali se pripravijo pri izvozu zbirne vknjižbe  ali ne .

Knjiži zapiranje avansa – v kolikor je kljukica označena se pri računu, ki ima odbit avans tvorita dve dodatni vknjižbi. Ena vknjižba je na konto Avans druga je na kupci. V kolikor kljukice ni se zapiranje ne izvede in se odbit avans knjiži samo za vrednost DDV na konto Avans DDV in seštevek na konto DDV.

V spodnjem desnem kotu sta še dva podatka:

·      Prvi vnos – podatek pove datum in uro prvega vnosa podatkov v program ter operaterja iz prijave.

·      Popravil – podatek pove datum in uro zadnjega popravka oziroma vnosa podatkov v program ter operaterja iz prijave.

Natisni