Preglednica Storitve

Šifrant storitev opravil hrani seznam vseh storitev, ki jih šola, vrtec oziroma dom obračuna otrokom. Prikažemo ga v oknu Storitve, ki ga odpremo tako, da v meniju Šifranti in nastavitve izberemo Storitve. Preglednica je razvrščena po šifri storitve naraščajoče.

V preglednico dodani filtri prikazovanja podatek glede na prenos podatkov pri pripravi obračuna – Predvidena storitev gre v obračun, Avtomatsko gre v obračun, Ne gre v obračun.

Natisni