Gumb »Pregled podr. DN«

Ob aktiviranju se prikažejo v preglednici Podrejeni delovni nalogi izbranemu delovnemu nalogu podrejeni delovni nalogi.

Natisni