Zavihek vrednosti

Oznaka analitike = SM-stroškovno mesto, SN-Stroškovni nosilec,ST-stranke,RF-referenti,DN-delovni nalogi

·      Šifra analitike – vnesemo analitiko bomo delili.

·      Podatek za izračun – vnesemo podatek za izračun. Ta se lahko vnaša kot procent ali enota. Iz števila enot program sam preračuna procent. Po tem procentu se bo delila vrednost knjižena na splošni strošek na toliko analitikah kot je zapisano pri  posameznem ključu.

Z izračunom nadaljujemo v Dnevnih obdelavah / Delitev po ključih.

 

 

Oznaka analitike = OB-obdobja

 

·      Šifra analitike – V zaporedju se ponuja mesec. Podatek lahko potrdimo.

·      Podatek za izračun –podatek za izračun se lahko vnaša kot procent ali enota. Iz števila vmesemoj enot program sam preračuna procent. Po teh procentih se bo delila vrednost letnega plana, vnesena na konto v obdobje 00 v obdelavi Vnos plana po kontih,  na procente oz. deleže kot je zapisano pri  posameznem vnesenem mesecu.

Z obdelavo nadaljujemo v Šifranti – Šifranti DK – Izkazi – gumb Plan po kontih: Delitev plana.

Natisni