Nastavitve modula Materialno skladiščno poslovanje - nov odbitni delež

Za tiste organizacije, ki morajo pri uveljavljanju odbitka vstopnega DDV upoštevati odbitni delež je potrebno odbitni delež za prihodnje leto izračunati in ga vnesti v program.

Navodila

Natisni