Dokumenti eRegistratorja

Dokumenti eRegistratorja so lahko shranjeni na dva načina:

  • neodvisno od podatkov eRegistratorja v posebnih bazah podatkov – kontejnerjih
  • v MS SQL podatkovni bazi – običajno se imenuje saopsf v filestream obliki[1]

 

[1] Ta način je možen na podatkovnih strežnikih MS SQL 2008 ali novejših

Natisni