Viri Financiranja

Na zaslonu za vnos podatkov osnovnega sredstva ali drobnega inventarja, je v  spodnjem levem kotu okna gumb za vnos virov financiranja - . Vire financiranja lahko vnesemo v znesku ali v procentu.

Natisni